INTERNATIONAL DISCLAIMER 

The following information is relevant for LEOs local to us here in Slovenia. The primary goal of our first LEO-specific course is to start creating a positive community in the Slovenian law enforcement space, organizing relevant and up-to-date education and training that sadly isn’t available through the official programs.

 

POTEK IN TRAJANJE TEČAJA

Tečaj bo potekal 15. in 16. junija in bo v celoti izveden v centru za usposabljanje SITE-B. Cena tečaja je 250€ na osebo. V primeru zanimanja prosimo, da nas kontaktirate preko e-maila na naslovu krof@blackbearsolution.com.
 

POLICIJSKA PATRULJNA BLIŽINSKA TAKTIKA

Policisti, ki opravljajo delo v policijskih patruljah se pogosto srečujejo s stresnimi in  nevarnimi intervencijami, ki zajemajo interveniranje in obvladovanje grožnje v zaprtih  prostorih ali obljudenih javnih območjih. Od njih je zahtevano, da so zakoniti, strokovni  in učinkoviti. Ob soočanju z oboroženim storilcem morajo poskrbeti za svojo varnost  in varnost drugih ljudi.

Policijska patruljna bližinska taktika, da policistom znanje in veščine za reševanje  tovrstnih taktičnih problemov. PPBT metoda spoštuje naravni človeški odzivih na  nevarnost in človeško delovanje v stresni situaciji ter policistov ne sili v izvajanje taktik, ki niso v skladu s človeškim nagonom.

Policijska patruljna bližinska taktika si poslužuje tehnike in metode pristopa do  najrazličnejših groženj na način, ki zvišuje varnost policistov in jim omogoči zavesne,  premišljene, boljše in hitrejše odločitve s tem pa uspešno in zakonito obvladovanje  nevarnosti. 

 

ZNAČILNOSTI PPBT

  • Temelji na najmanjšem številu policistov in ne zahteva velikih ekip
  • Upošteva dinamično tridimenzionalno okolje s prisotnostjo civilistov
  • Uporablja tehnike odpiranja kotov in delovanja iz kritja ali vrat zaradi česar ne zahteva elementa presenečenja, da bi bila učinkovita 
  • Omogoča taktično prilagodljivost za različne hitrosti (sistematični pregled ali reševalna hitrost) in grožnje kot so IED, samomorilski napadalci in aktivni  storilci
  • Omogoča možnost uporabe kombinacij prisilnih sredstev ali taktičnega  umika za deeskalacijo

 

MODUL 1

 • policijsko patruljno okolje in njegove nevarnosti 
 • nastanek akutnega stresa in njegov vpliv na proces odločanja
 • pogoji za uporabo prisilnih sredstev 

 MODUL 2

 • uporaba orožja ob prisotnosti drugih oseb in preprečevanje prijateljskega ognja
 • rokovanje in premikanje z orožjem v trodimenzionalnemu okolju
 • uporaba orožja v pogojih zmanjšane vidljivosti 
 

MODUL 3

 • identifikacija grožnje in pogojev za uporabo prisilnih sredstev 
 • obvladovanje upiranja  
 • obvladovanje napada 
 • delovanje v paru 
 

MODUL 4

 • teorija bližinske taktike in bližinskega bojevanja 
 • solo tehnike gibanja na prostem in po objektu ter pregledovanja prostorov
 • soočanje z grožnjo in prijetje storilca 
 • taktični umik in deeskalacija  

MODUL 5

 • tehnike gibanja na prostem in po objektu, pregledovanja prostorov ter soočanje  z grožnjami v paru 
 • tehnike gibanja na prostem in po objektu, pregledovanja prostorov ter soočanje  z grožnjami v skupini 3-4 policistov
 • soočanje z grožnjami, prijetje storilca, kombiniranje prisilnih sredstev in  deeskaliranje v paru in skupini 
 • tehnike gibanja na prostem in po objektu, pregledovanja prostorov in soočanje  z grožnjami ob pogojih zmanjšane vidljivosti
 

MODUL 5

 • taktika v primeru zabarikadiranega storilca 
 • taktika v primeru talske situacije 
 • taktika v primeru amok dogodka
 • rokovanje in premikanje z orožjem v tridimenzionalnem okolju 

 • uporaba orožja ob prisotnosti drugih oseb in preprečevanje prijateljskega ognja

 • uporaba orožja v pogojih zmanjšane vidljivosti